Vanlige spørsmål

 • Bruke Windows Update
 • Støttede versjoner og språk
 • Feilsøking
 • Nettverk og avansert informasjon
 • Bruke Windows Update

  Hva er Windows Update?
  Et Microsoft-webområde som inneholder oppdateringer for Windows-operativsystemprogramvare og Windows-basert maskinvare. Oppdateringer løser kjente problemer og bidrar til å beskytte mot kjente sikkerhetstrusler.

  Tips!

  • Hvis du aktiverer Automatiske oppdateringer, kan Windows Update levere høyt prioriterte oppdateringer til datamaskinen etter hvert som de blir tilgjengelige. Du kan bestemme når og hvordan oppdateringene skal installeres.

  Hvordan fungerer det?
  Når du besøker webområdet, søker Windows Update på datamaskinen din og forteller deg hvilke oppdateringer som er aktuelle for programvaren og maskinvaren. Du velger oppdateringene du vil installere, og hvordan de skal installeres.

  Hvilke typer oppdateringer kan jeg hente?
  Microsoft gir ut mange typer oppdateringer som løser flere ulike problemer. For at det skal være lettere for deg å få de viktigste oppdateringene, nemlig oppdateringer som bidrar til å beskytte datamaskinen og informasjonen din, bruker Windows Update disse kategoriene:

  • Høyt prioriterte oppdateringer
   Kritiske oppdateringer, sikkerhetsoppdateringer, oppdateringspakker og samleoppdateringer som bør installeres så snart de blir tilgjengelige, og før du installerer andre oppdateringer.
  • Programvare (valgfrie)
   Ikke-kritiske feilrettingsfiler for Windows-programmer, for eksempel Windows Media® Player og Windows Journal Viewer 1.5.
  • Maskinvare (valgfrie)
   Ikke-kritiske feilrettingsfiler for drivere og andre maskinvareenheter, for eksempel videokort, lydkort, skannere, skrivere og kameraer.

  Hva er forskjellen mellom Hurtig og Egendefinert?

  • Hurtig (anbefales) viser alle høyt prioriterte oppdateringer for datamaskinen, slik at du kan installere dem med ett klikk. Dette er den raskeste og enkleste måten å holde datamaskinen oppdatert på.
  • Egendefinert viser høyt prioriterte og valgfrie oppdateringer for datamaskinen. Du ser gjennom og velger de oppdateringene du vil installere, en etter en.

  Må jeg installere valgfrie oppdateringer?
  Nei. Valgfrie oppdateringer løser mindre problemer eller legger til ikke-kritisk funksjonalitet for datamaskinen. Det er viktigere å installere høyt prioriterte oppdateringer, slik at datamaskinen får den siste kritiske og sikkerhetsrelaterte programvaren.

  Kan jeg få oppdateringer automatisk?
  Ja, hvis du slår på Automatiske oppdateringer. Windows vil se etter de siste høyt prioriterte oppdateringene for datamaskinen og installere dem i henhold til innstillingen for Automatiske oppdateringer.

  Er Automatiske oppdateringer det samme som Windows Update?
  Ja, men Automatiske oppdateringer leverer bare høyt prioriterte oppdateringer. Hvis du vil ha valgfrie oppdateringer, må du likevel besøke webområdet Windows Update.

  Hva er Automatiske oppdateringer?
  Det er en funksjon som arbeider med Windows Update for å levere kritiske og sikkerhetsrelaterte oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelig. Når du slår på Automatiske oppdateringer (anbefales), ser Windows automatisk etter høyt prioriterte oppdateringer for datamaskinen. Du bestemmer hvordan og når oppdateringene skal installeres.

  Hvordan kan jeg få mer informasjon om en oppdatering før jeg installerer den?
  Klikk navnet på hver oppdatering for å vise en beskrivelse for den. Hvis du vil vise systemkrav og støtteinformasjon, klikker du koblingen Detaljer som finnes i hver beskrivelse.

  Må jeg gjøre noe for å installere en oppdatering?
  Noen ganger. Enkelte oppdateringer krever at du godtar en lisensavtale for sluttbrukere, svarer på et spørsmål om installasjonsprosessen eller starter datamaskinen på nytt før du kan installere dem.

  Hva skjer hvis jeg velger Ikke vis denne oppdateringen igjen?
  Du vil ikke lenger bli bedt om å se gjennom eller installere denne oppdateringen. Hvis du imidlertid skjuler en høyt prioritert oppdatering, kan det hende at du blir minnet på at du går glipp av en oppdatering som er kritisk for datamaskinens sikkerhet.

  Hvis jeg skjuler en oppdatering, hvordan får jeg den tilbake senere?
  Klikk Gjenopprett skjulte oppdateringer på webområdet Windows Update, og se deretter gjennom og installer oppdateringene du vil ha.

  Hvor ofte utgir Windows Update nye oppdateringer?
  Sikkerhetsrelaterte oppdateringer gis ut en gang i måneden. Hvis en sikkerhetstrussel inntreffer, for eksempel utbredte virus eller ormer som påvirker Windows-baserte datamaskiner, utgir Microsoft imidlertid en tilsvarende oppdatering så snart som mulig.

  Andre typer oppdateringer gis ut når de er klare. Du anbefales å aktivere Automatiske oppdateringer, slik at datamaskinen kan motta høyt prioriterte oppdateringer etter hvert som de blir tilgjengelige.

  Hvordan legger jeg til Windows Update i listen over klarerte webområder?

  • Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Internet Explorer.
  • Gå til kategorien Sikkerhet, klikk Klarerte områder, og klikk deretter Områder.
  • Under Legg til dette webområdet i sonen skriver du inn (eller kopierer og limer inn) denne URL-adressen: http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/
  • Klikk Legg til, og klikk deretter OK.

  Støttede versjoner og språk

  Hvilke operativsystemer støtter Windows Update?
  Webområdet Windows Update tilbyr oppdateringer bare for Windows-operativsystemer.

  Operativsystemversjon Kundestøtte for Windows Update
  Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 med Service Pack 1
   • Pågår.
    • Windows Server 2003
     • Ingen nye oppdateringer tilbys etter juni 2007.
      Windows XP
      • Windows XP med Service Pack 2
       • Pågår.
        • Windows XP med Service Pack 1
         • Ingen nye oppdateringer tilbys etter september 2006. Tidligere oppdateringer er tilgjengelige.
          • Windows XP
           • Ingen nye oppdateringer tilbys etter september 2004. Tidligere oppdateringer er tilgjengelige.
            Windows 2000
            • Windows 2000 med Service Pack 4
             • Pågår.
              • Windows 2000 med Service Pack 3
               • Ingen nye oppdateringer tilbys etter juni 2005. Tidligere oppdateringer er tilgjengelige.
                • Windows 2000 med Service Pack 2
                 • Ingen nye oppdateringer tilbys etter juni 2004. Tidligere oppdateringer er tilgjengelige.
                  • Windows 2000 med Service Pack 1
                   • Ingen nye oppdateringer tilbys etter august 2004. Tidligere oppdateringer er tilgjengelige.
                    • Windows 2000
                     • Støttes ikke lenger.
                      Andre operativsystemer
                      • Windows Millennium Edition
                       • Bare kritiske oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer etter desember 2003. Ingen oppdateringer vil bli tilbudt etter juni 2006.
                       • Windows 98
                        • Bare kritiske oppdateringer og sikkerhetsoppdateringer etter august 2002. Ingen oppdateringer vil bli tilbudt etter juni 2006.
                         • Windows NT Server
                          • Støttes ikke etter desember 2004.
                           • Windows NT Workstation
                            • Støttes ikke etter juni 2004.

                            Tips! Er du ikke sikker på hvilken versjon av Windows som kjører på datamaskinen? Besøk Microsofts webområde Protect Your PC (på engelsk), og klikk deretter Find out which version of Windows your computer is using (finn ut hvilken versjon av Windows datamaskinen bruker) under Get Started (kom i gang).

                            Hvor lenge vil jeg motta oppdateringer og støtte for produktet?
                            Du finner informasjon om hvor lenge det gis støtte for Microsoft-produkter, i Microsofts gjeldende policy for kundestøttelivssyklus.

                            Hvilke leserversjoner kan jeg bruke for å få tilgang til Windows Update?
                            Du kan bruke Microsoft Internet Explorer 5, men vi anbefaler at du bruker Internet Explorer 6 eller nyere.

                            Hvordan vet jeg hvilken versjon av Internet Explorer jeg bruker?
                            Klikk Om Internet ExplorerHjelp-menyen i Internet Explorer.

                            Kan jeg vise webområdet Windows Update med et annet språk?
                            Ja, men oppdateringene vil ikke lenger vises på samme språk som du bruker til å vise koblinger, alternativer og instruksjoner på webområdet. Titler og detaljer for en oppdatering vises på standardspråket for datamaskinen.

                            Hvordan endrer jeg språkinnstillingene?

                            • På webområdet Windows Update klikker du Endre innstillinger.
                            • Velg språket du vil bruke når du viser Windows Update, og klikk deretter Bruk endringer nå.
                            • Når du blir bedt om å bekrefte endringen, gjør du ett av følgende:
                             • Hvis du vil endre språkinnstillingene umiddelbart, klikker du OK.
                              (Du må da se gjennom og velge oppdateringer på nytt.)
                             • Hvis du vil bruke det nye språket etter at du har installert oppdateringer du har valgt, klikker du Avbryt.
                              (Neste gang du besøker Windows Update, vil den nye språkinnstillingen bli brukt.)

                            Hvorfor anbefaler Windows Update et språk jeg kan bruke?
                            Tjenesten anbefaler språk basert på språkinnstillingen for datamaskinen. Hvis du bruker dette språket, kan du vise webområdet på samme språk som titlene og detaljene for eventuelle oppdateringer som gjelder for datamaskinen.

                            Kan jeg få oppdateringer på flere språk?
                            Ja. Windows Update finner automatisk språkinnstillingene for hvert program på datamaskinen. Hvis du bruker flere språk, vil du bli tilbudt oppdateringer for hvert program på det aktuelle språket.

                            Feilsøking

                            Hva skjer hvis jeg avbryter nedlastingsprosessen eller kobler fra Internett før en oppdatering er fullstendig nedlastet?
                            Neste gang du kobler til Internett, vil oppdateringen fortsette å laste ned fra stedet der den ble avbrutt.

                            Jeg får en Internet Explorer-feil. Hvordan endrer jeg innstillingene for at Windows Update skal fungere?
                            Bruk standardinnstillingene for sikkerhet:

                            • Klikk Verktøy-menyen i Internet Explorer, og velg Alternativer for Internett.
                            • Gå til kategorien Sikkerhet, klikk Internett-sone, og klikk deretter Standardnivå.

                            Du kan forhindre problemer ved å legge til Windows Update i listen over klarerte områder (du finner instruksjoner i delen Bruke Windows Update).

                            Jeg får ActiveX- eller skriptingadvarsler når jeg bruker Windows Update. Har det oppstått et problem?
                            Nei. Windows Update bruker disse teknologiene til å avgjøre hvilke oppdateringer datamaskinen trenger. Av sikkerhetshensyn signeres ActiveX-kontroller for Windows Update digitalt av Microsoft. Inntrengere bruker imidlertid noen ganger de samme teknologiene til å skade datamaskinen. Du får en advarsel i Internet Explorer, slik at du kan avgjøre hvorvidt du stoler på webområder som bruker disse kontrollene.

                            Få mer informasjon om digitale sertifikater, klarering av webområder og valg av sikkerhetsinnstillinger ved å søke i Hjelp for Internet Explorer. (Hvis du ikke vil se advarsler når du bruker Windows Update, kan du endre sikkerhetsinnstillingene, men det anbefales ikke. Hvis du senker nivået på innstillingene, blir datamaskinen mer sårbar overfor virus og andre sikkerhetstrusler.)

                            Hvorfor kan jeg ikke vise oppdateringsdetaljer, installasjonslogger eller feilsøkingsartikler?
                            Programvaren eller innstillingene for popup-blokkering gjør at du ikke kan åpne nye leservinduer fra koblinger som du klikker på et webområde.

                            Slik endrer du innstillingene for popup-blokkering (tilgjengelig for Internet Explorer 6 på Windows XP SP2 eller nyere):

                            • Gå til Verktøy-menyen i Internet Explorer, velg Popup-blokkering, og klikk deretter Innstillinger for popup-blokkering.
                            • Gjør ett av følgende:
                             • Hvis du vil tillate popup-vinduer bare når du bruker Windows Update, går du til Adresse til webområdet som skal tillates og skriver inn (eller kopierer og limer inn) denne URL-adressen: https://update.microsoft.com/ Deretter klikker du Legg til.
                             • Hvis du vil tillate at nye leservinduer åpnes når du bruker ethvert sikkert (https://) webområde, går du til Filternivå og klikker Lav: Tillat popup-vinduer fra sikre områder.

                            Hvis du bruker andre programmer for blokkering av popup-vinduer, bør du finne ut om du kan endre innstillingene bare for koblinger som du klikker fra et webområde. Hvis ikke, kan det hende at du må tillate popup-vinduer mens du bruker Windows Update.

                            Hvor går jeg hvis jeg har problemer med å installere en oppdatering?
                            Se Windows Update Hjelp og støtte hvis du vil ha informasjon om disse og andre alternativer:

                            Hvorfor kan jeg ikke finne en oppdatering etter at jeg har gjenopprettet skjulte oppdateringer?
                            En annen oppdatering du har installert, har allerede løst det samme problemet. Hvis du for eksempel installerer en oppdateringspakke eller samleoppdatering, kan det hende at datamaskinen ikke lenger trenger oppdateringen som du skjulte tidligere.

                            Hvorfor kan jeg ikke installere enkelte oppdateringer samtidig med andre oppdateringer?
                            Enkelte oppdateringer, for eksempel oppdateringspakker og samleoppdateringer, inneholder flere oppdateringer eller løser de samme problemene.

                            Andre typer oppdateringer krever at du starter datamaskinen på nytt før de kan tre i kraft. Du må installere disse oppdateringene separat. Du kan deretter gå tilbake til Windows Update for å se om flere oppdateringer er aktuelle.

                            Nettverk og avansert informasjon

                            Hva om jeg trenger å oppdatere mer enn én datamaskin?
                            Hvis du har et hjemmenettverk eller et lite kontornettverk, må du oppdatere hver datamaskin individuelt.

                            Hvis du er nettverksansvarlig, går du til Alternativer for administrator for informasjon om ytterligere oppdateringstjenester, for eksempel Windows Update-katalogen og Windows Server Update Services.

                            Hva er MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer)?
                            MBSA er et verktøy som søker på nettverkstilkoblede, Windows-baserte datamaskiner etter vanlige sikkerhetsrelaterte feilkonfigurasjoner og manglende sikkerhetsoppdateringer. Verktøyet har et grafisk og et kommandolinjebasert grensesnitt, og kan utføre lokale eller eksterne søk. Det kan også generere en sikkerhetsrapport for hver datamaskin i et nettverk som det søker i. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Microsoft Baseline Security Analyzer (på engelsk).

                            Hva er Windows Server Update Services?
                            Windows Server Update Services, tidligere kjent som Software Update Services (SUS), er komponenten for administrasjon av oppdateringer for Windows Server 2003-serien. Den søker etter og rapporterer om sikkerhetsinnstillinger for alle datamaskiner i et nettverk, og synkroniserer oppdateringer. Den bidrar også til å redusere risikoer og kostnader som vanligvis forbindes med det å oppdatere mellomstore til store nettverk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke området Windows Server System for Windows Server Update Services.

                            Hvilke typer oppdateringer tilbyr Automatiske oppdateringer, Windows Update og Windows Server Update Services?

                              Automatiske oppdateringer Webområdet Windows Update
                            Hurtig Egendefinert
                            Windows Server Update Services*
                            Høyt prioriterte oppdateringer
                            Kritiske oppdateringer X X X X
                            Sikkerhetsoppdateringer X X X X
                            Samleoppdateringer X X X X
                            Oppdateringspakker X X X X
                            Valgfrie oppdateringer
                            Programvare     X X
                            Maskinvare     X  
                            Betaprogramvare     Valgfri innstilling  


                            *Nettverksansvarlige kan velge å distribuere noen eller alle støttede oppdateringer. Oppdateringer for Microsoft-produkter som Office, SQL Server og Exchange Server blir gjort tilgjengelige for bruk med Windows Server Update Services-servere (men ikke for bruk med servere for Software Update Services (SUS) 1.0 eller SUS 1.0 med Service Pack 1).

                            Hvordan kan jeg få tak i flere oppdateringer, eller oppdateringer som Windows Update ikke tilbyr?
                            Besøk følgende webområder:

                            • Microsoft Download Center
                             Hent nedlastinger for Microsoft-produkter. Nedlastingene er tilgjengelige på over 70 språk.
                            • Windows Update-katalogen
                             Søk etter oppdateringer for servere og andre datamaskiner som bruker Windows-operativsystemer.
                            • Microsoft Office Online
                             Finn oppdateringer for Microsoft Office-systemet, versjon 97, 98 og senere. Nedlastingene omfatter maler, hjelpeinnhold og utklipp.
                            • Microsoft Premier Support
                             Lær om fordelene ved Premier Support, inkludert tilleggsoppdateringer som forhåndsversjoner av programvare.