Vanliga frågor och svar

 • Komma igång med Microsoft Update
 • Använda Microsoft Update
 • Versioner och språk som stöds
 • Felsökning
 • Nätverk och avancerad information
 • Komma igång med Microsoft Update

  Vad är Microsoft Update?
  Den nya webbplatsen från Microsoft där du på ett enkelt och bekvämt sätt kan uppdatera Microsoft Windows och flera andra Microsoft-program som du har installerat, till exempel Microsoft Office, Microsoft Exchange Server och Microsoft SQL Server.

  Fungerar tjänsten med Automatiska uppdateringar?
  Ja. Om du aktiverar Automatiska uppdateringar med hjälp av inställningarna i Kontrollpanelen, söker Windows automatiskt efter och installerar prioriterade uppdateringar för de Microsoft-produkter du har installerat på datorn, förutsatt att produkterna stöds av webbplatsen.

  Om jag använder Microsoft Update, måste jag då också använda Windows Update?
  Nej. På Microsoft Update finns samma uppdateringar som på Windows Update samt ytterligare uppdateringar. Microsoft Update är utformat för att göra det enkelt att uppdatera Windows och andra Microsoft-produkter på en och samma plats.

  Behöver jag fortfarande hämta uppdateringar från Office Online eller använda Office Update?
  Nej, inte om du har installerat Office 2003 eller Office XP-produkter. Om du har Office 2000 eller om datorn har en installation per användare för Office-produkter måste du även i fortsättningen hämta uppdateringar från Office Update.
  Om du vill hämta tillägg som mallar, ClipArt och andra medier för någon Office-version, måste du också använda Microsoft Office Online.

  Tips: Du kan kontrollera vilken Office-version du har genom att öppna ett Microsoft Office-program, klicka på Hjälp och sedan klicka på Om (programmets namn).

  Hur ofta ska jag besöka Microsoft Update?
  Det beror på. Om du aktiverar Automatiska uppdateringar, får du automatiskt de viktigaste uppdateringarna för datorn. Då behöver du bara besöka webbplatsen om du vill installera tillvalsuppdateringar för din program- eller maskinvara.

  Om du inte använder automatisk uppdatering, bör du besöka webbplatsen så ofta som möjligt och åtminstone en gång i veckan.

  Vilka typer av uppdateringar ger Microsoft ut?
  Här finns en förklaring av standardterminologin som används för att beskriva uppdateringar av Microsofts programvaror.

  Hur fungerar webbplatsen ihop med min dator?
  Microsoft Update fungerar tillsammans med uppdateringsprogramvara i Windows. När du besöker webbplatsen, identifieras versionerna av Windows och andra Microsoft-produkter du har på din dator. Detta medför att endast de uppdateringar som är aktuella för just din dator visas på webbplatsen, och inte alla uppdateringar som ges ut av Microsoft. I sekretesspolicyn beskrivs mer utförligt vilken information som används för att ta reda på vilka uppdateringar datorn behöver.

  Hur ofta ger Microsoft Update ut nya uppdateringar?
  Säkerhetsrelaterade uppdateringar ges ut en gång i månaden. Om ett säkerhetshot uppstår, till exempel ett utbrett virus eller en mask som påverkar Windows-baserade datorer, ger Microsoft ut en uppdatering så snart som möjligt. Andra typer av uppdateringar kan ges ut när de är färdigställda.

  Det är en god idé att aktivera Automatiska uppdateringar så att datorn kan ta emot prioriterade uppdateringar så fort de blir tillgängliga.

  Använda Microsoft Update

  Hur avgör jag vilka uppdateringar jag ska installera?
  Vi rekommenderar att du installerar alla prioriterade uppdateringar för din dator, inte bara uppdateringar för en viss produkt. När du har installerat de viktigaste uppdateringarna kan du välja bland eventuella återstående tillvalsuppdateringar för dina program och din maskinvara.

  Vad är skillnaden mellan Snabb installation och Anpassad installation?
  När du söker efter uppdateringar har du två alternativ:

  • Snabb installation (rekommenderas) - söker efter alla prioriterade uppdateringar så att du kan installera dem på datorn med ett klick på musknappen. Det här är det snabbaste och enklaste sättet att hålla datorn uppdaterad.
  • Anpassad installation - söker efter prioriterade uppdateringar och tillvalsuppdateringar. Du måste granska uppdateringarna och välja de uppdateringar du vill installera.

  Måste jag installera tillvalsuppdateringarna?
  Nej. Tillvalsuppdateringar åtgärdar mindre fel eller lägger till funktioner. Huvudsaken är att du installerar högprioriterade uppdateringar så att din dator alltid har de senaste och de viktigaste säkerhetsuppdateringarna.

  Hur gör jag om jag vill veta mer om en uppdatering innan jag installerar den?
  Klicka på uppdateringens namn så visas en beskrivning. Om du vill se systemkrav och supportinformation klickar du på länken Information i beskrivningen.

  Måste jag göra något innan eller medan jag installerar en uppdatering?
  Ibland. För vissa uppdateringar krävs att du accepterar ett licensavtal, ger ett svar på en fråga om installationsprocessen eller att du startar om datorn för att du ska kunna installera dem.

  Vad händer om jag väljer Visa inte den här uppdateringen igen?
  Du blir inte längre tillfrågad om du vill granska eller installera uppdateringen. Om du döljer en prioriterad uppdatering kommer du dock att bli påmind om att du saknar en uppdatering som är viktig för datorns säkerhet.

  Hur visar jag en uppdatering som jag har dolt?
  Klicka på Återställ dolda uppdateringar på webbplatsen. Därefter kan du granska och installera önskade uppdateringar igen.

  Hur lägger jag till Microsoft Update i listan över tillförlitliga platser?

  • Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer.
  • Klicka på Tillförlitliga platser på fliken Säkerhet och sedan på Platser.
  • Skriv (eller kopiera och klistra in) följande webbadress under Lägg till den här webbplatsen i zonen: http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/.
  • Klicka på Lägg till och sedan på OK.

  Versioner och språk som stöds

  Vilka operativsystem stöds av Windows Update?
  Webbplatsen Microsoft Update tillhandahåller uppdateringar för Windows och övriga Microsoft-program nedan.

  Operativsystemversion Support för Microsoft Update
  Windows Server 2003
  • Windows Server 2003 med Service Pack 1
   • Pågår
    • Windows Server 2003
     • Inga nya uppdateringar erbjuds efter juni 2007
      Windows XP
      • Windows XP med Service Pack 2
       • Pågår
        • Windows XP med Service Pack 1
         • Inga nya uppdateringar erbjuds efter september 2006. Tidigare uppdateringar är tillgängliga
          • Windows XP
           • Inga nya uppdateringar erbjuds efter september 2004. Tidigare uppdateringar är tillgängliga
            Windows 2000
            • Windows 2000 med Service Pack 4
             • Pågår
              • Windows 2000 med Service Pack 3
               • Inga nya uppdateringar erbjuds efter juni 2005. Tidigare uppdateringar är tillgängliga
                • Windows 2000 med Service Pack 2
                 • Stöds inte. Använd Windows Update
                  • Windows 2000 med Service Pack 1
                   • Stöds inte. Använd Windows Update
                    • Windows 2000
                     • Stöds inte. Använd Windows Update

                      Tips! Vet du inte vilken version av Windows som är installerad på datorn? Besök Microsofts webbplats Skydda din dator och klicka på Ta reda på vilken version av Windows som är installerad på datorn under Komma igång.

                      Vilka produkter stöds av Microsoft Update?
                      Förutom Windows-uppdateringar erbjuder webbplatsen Microsoft Update uppdateringar för vissa Microsoft-produkter, bland annat Microsoft Office 2003, Office XP, Microsoft Exchange Server och Microsoft SQL Server. Normalt erbjuds endast uppdateringar för den senaste versionen av varje produkt.

                      Obs! Du erbjuds bara uppdateringar för Microsoft produkter som redan är installerade på datorn.

                      Hur länge får jag uppdateringar och support för mina produkter?
                      Information om hur länge support ges för Microsofts produkter finns i den aktuella Microsoft Support Lifecycle-policyn.

                      Vilka webbläsare kan jag använda med Microsoft Update?
                      Du kan använda Microsoft Internet Explorer 5 men Internet Explorer 6 eller senare rekommenderas.

                      Hur avgör jag vilken version av Internet Explorer jag använder?
                      Klicka på Om Internet ExplorerHjälp-menyn i Internet Explorer.

                      Kan jag visa webbplatsen Microsoft Update på ett annat språk?
                      Ja, men uppdateringarna visas inte längre på samma språk som används för länkar, alternativ och anvisningar på webbplatsen. Rubriker och beskrivningar visas numera på datorns standardspråk.

                      Hur ändrar jag språkinställningarna?

                      • Klicka på Ändra inställningar på webbplatsen Microsoft Update.
                      • Välj det språk du vill använda när du visar webbplatsen och klicka sedan på Tillämpa ändringar.
                      • Gör något av följande när du blir ombedd att bekräfta ändringen:
                       • Klicka på OK om du omedelbart vill tillämpa ändringen.
                        (Du måste kontrollera och välja uppdateringar igen.)
                       • Klicka på Avbryt om du vill använda det nya språket efter att du har installerat de valda uppdateringarna.
                        (Nästa gång du besöker Microsoft Update används de nya språkinställningarna.)

                      Varför rekommenderar Microsoft Update ett språk för mig?
                      Det rekommenderade språket matchar datorns inställningar för standardspråk. Om du väljer det rekommenderade språket kan du visa webbplatsen på samma språk som titlarna på och informationen i de uppdateringar som du installerar på datorn.

                      Är det möjligt att få uppdateringar på flera språk?
                      Ja. Microsoft Update identifierar automatiskt språkinställningarna för de olika programmen på datorn. Om du använder flera olika språk på samma dator erbjuds du uppdateringar för varje enskilt program och språk.

                      Felsökning

                      Vad händer om jag kopplar från Internet-anslutningen eller avbryter hämtningen innan den är klar?
                      Nästa gång du ansluter till Internet återupptas hämtningen från det ställe där den avbröts.

                      Jag får ett felmeddelande i Internet Explorer–hur ändrar jag inställningarna så att de fungerar med Microsoft Update?
                      Använd standardinställningarna för säkerhet:

                      • Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn i Internet Explorer.
                      • Klicka på fliken Säkerhet, på zonen Internet och på Standardnivå.

                      Försäkra dig om problemfri användning genom att lägga till Microsoft Update i listan över tillförlitliga platser (anvisningar finns i avsnittet Använda Microsoft Update).

                      Jag får varningar som rör ActiveX eller skript när jag använder Microsoft Update. Innebär det här något problem?
                      Nej. Microsoft Update använder denna teknik för att avgöra vilka uppdateringar din dator behöver. Som en säkerhetsåtgärd signeras alla ActiveX-kontroller från Microsoft Update digitalt av Microsoft. Angripare kan använda samma teknik för att skada din dator. Internet Explorer ger en varning så att du kan avgöra om platser som använder sådana kontroller är tillförlitliga.

                      Mer information om digitala certifikat, tillförlitliga platser och val av säkerhetsinställningar finns i hjälpen för Internet Explorer. (Om du inte vill få varningar när du använder Microsoft Update, kan du ändra säkerhetsinställningarna men det rekommenderas inte. Om du sänker säkerhetsnivån blir datorn mer utsatt för virus och andra säkerhetshot.)

                      Varför kan jag inte visa information om uppdateringar, tidigare installationer och felsökningsartiklar?
                      Programvaran eller inställningarna för blockering av popup-fönster tillåter inte att nya webbläsarfönster öppnas när du klickar på länkar på webbplatser.

                      Så här ändrar du inställningarna för blockering av popup-fönster (gäller endast för Internet Explorer 6 på Windows XP SP2 eller senare):

                      • Peka på Blockering av popup-fönster på menyn Verktyg i Internet Explorer, och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
                      • Gör något av följande:
                       • Om du vill tillåta popup-fönster endast för Microsoft Update skriver du in (eller kopierar och klistrar in) följande URL under Adress till en webbplats som du vill tillåta: https://update.microsoft.com. Klicka sedan på Lägg till.
                       • Om du vill tillåta att popup-fönster öppnas för säkra webbplatser (https://) klickar du på Låg: Tillåt popup-fönster från säkra platser i listan Filternivå.

                      Om du använder någon annan programvara som blockerar popup-fönster kontrollerar du var du ändrar inställningarna för länkar på webbplatser. Om du inte har tillgång till inställningarna måste du eventuellt tillåta popup-fönster när du använder Microsoft Update.

                      Vad gör jag om jag får problem med att installera en uppdatering?
                      Se Microsoft Update Hjälp och support om du vill veta mer om dessa och övriga alternativ:

                      Varför visas inte en viss uppdatering när jag har återställt dolda uppdateringar?
                      Du har redan installerat en annan uppdatering som åtgärdar samma fel. Om du exempelvis installerar ett Service Pack eller ett uppdateringspaket kan det hända att datorn inte längre har behov av den uppdatering som du valt att dölja.

                      Varför kan inte vissa uppdateringar installeras samtidigt som andra uppdateringar?
                      Vissa uppdateringar, t.ex. Service Pack och uppdateringspaket, innehåller flera uppdateringar eller åtgärdar samma fel som en annan uppdatering.

                      Andra typer av uppdateringar kräver omstart innan de träder i kraft. Sådana uppdateringar måste installeras en i taget. Gå därefter tillbaka till Microsoft Update och se om det finns några uppdateringar kvar att hämta.

                      Nätverk och avancerad information

                      Hur gör jag om jag vill uppdatera mer än en dator?
                      Om du har ett hemnätverk eller ett litet kontorsnätverk måste varje dator uppdateras separat.

                      Är du en nätverksadministratör går du till Administratörsalternativ om du vill veta mer om ytterligare uppdateringstjänster, såsom Windows Update Catalog och Windows Server Update Services.

                      Vad är Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)?
                      MBSA är ett verktyg som genomsöker Windows-datorer i nätverk i jakt på felaktiga säkerhetskonfigurationer och konstaterar vilka säkerhetsuppdateringar som saknas. Det finns såväl ett grafiskt som ett kommandoradsbaserat gränssnitt. Verktyget kan användas både lokalt och via fjärrstyrning. Du kan även sammanställa en säkerhetsrapport för varje dator i nätverket som genomsöks. Mer information finns i översikten till Microsoft Baseline Security Analyzer (på engelska).

                      Vilka typer av uppdateringar distribueras via Automatiska uppdateringar, Microsoft Update och Windows Server Update Services?

                        Automatiska uppdateringar webbplatsen Microsoft Update
                      Snabb installation Anpassad installation
                      Windows Server Update Services*
                      Prioriterade uppdateringar
                      Viktiga uppdateringar X X X X
                      Säkerhetsuppdateringar X X X X
                      Uppdateringspaket X X X X
                      Service Pack X X X X
                      Tillvalsuppdateringar
                      Programvara     X X
                      Maskinvara     X  
                      Betaversioner     Inställning för godtagande  


                      *Nätverksadministratörer kan välja att distribuera en eller flera uppdateringar. Uppdateringar till Microsoft-produkter, till exempel Office, SQL Server och Exchange Server, görs tillgängliga för användning på servrar för Windows Server Update Services (men inte för användning på servrar för Software Update Services (SUS) 1.0 eller SUS 1.0 med Service Pack 1).

                      Var hittar jag fler uppdateringar eller uppdateringar som inte finns på Microsoft Update?
                      Besök följande webbplatser:

                      • Microsoft Download Center
                       Här kan du hämta filer på fler än 70 språk för alla de Microsoft-produkter som stöds.
                      • Windows Update Catalog
                       Sök efter uppdateringar till servrar och andra datorer som har Windows som operativsystem.
                      • Microsoft Office Online
                       Sök efter uppdateringar till Microsoft Office System, från version 97, 98 och framåt. Här kan du hämta mallar, hjälpmaterial och ClipArt.
                      • Microsoft Premier Support
                       Läs mer om fördelarna med ett Premier Support-avtal, t.ex. förhandsversioner av program.